Ceník

3>

děti do 3 let
dotované školné

3+

děti 3+ let včetně
dotované školné

Nedotované školné

dny v týdnu

3400 Kč

5000 Kč

7000 Kč

dny v týdnu

3900 Kč

5800 Kč

7800 Kč

dny v týdnu

4400 Kč

7000 Kč

9000 Kč

dní v týdnu

5000 Kč

8000 Kč

10 000 Kč

3>

děti do 3 let
dotované školné

dny v týdnu

3400 Kč

dny v týdnu

3900 Kč

dny v týdnu

4400 Kč

dní v týdnu

5000 Kč

3+

děti 3+ let včetně
dotované školné

dny v týdnu

5000 Kč

dny v týdnu

5800 Kč

dny v týdnu

7000 Kč

dní v týdnu

8000 Kč

Nedotované školné

dny v týdnu

7000 Kč

dny v týdnu

7800 Kč

dny v týdnu

9000 Kč

dní v týdnu

10 000 Kč

Pro získání dotací je třeba splnit podmínky dané MPVS

Vazba, alespoň jednoho z rodičů na trh práce – zaměstnanec, OSVČ, smlouva na DPP, DPČ, žadatel o zaměstnání vedený na Úřadu práce (Nutné doložit potvrzením)

Nástup dítěte do DS před dovršením 3 let

Stravné

Celodenní strava

2x svačina, oběd, pitný režim

140 Kč

Půldenní strava

1x svačina, oběd, pitný režim

120 Kč

Slevy

Věrnostní - při plné docházce sleva 10% z ceny na další školní rok u dětí starších 3 let

Sourozenecká - při plné docházce sourozenců, má jedno z dětí 50% slevu

Absence (5+ dní) - při absenci více než 5 po sobě jdoucích dní bude rodiči odečteno 10% z platby za následující měsíc

Delší nemoc (14+ dní) - při delší nemoci 14 po sobě jdoucích dní a více bude rodiči na základě lékařského potvrzení odečteno 30% z platby za následující měsíc

Plánovaná absence (30+ dní) - při plánované absenci delší než měsíc, za předpokladu, že nebude vypovězena smlouva, bude rodiči účtován za tuto dobu udržovací poplatek 50%

Další info

Platba za daný měsíc je pevně daná, nehledě na aktuální počet dní v měsíci (státní svátky, Vánoční prázdniny, apod.)

Absenci je nutné nahlásit den předem do 13:00 hodin, aby bylo možné odhlásit stravu.

Hotovostní vrácení peněz není možné.

Platbu lze provádět buď osobně v DS, nebo příkazem na: číslo účtu 2702016743/2010

Rodiče se zavazují zaplatit poskytovateli stravné dle dohodnuté docházky.

Kroužky hrazené ze školného (v rámci DS): Tanečky s Nikol, Cvičení v sokolovně, Logohrátky s pohádkou, Rozvoj řeči Kroužky za finanční spoluúčasti rodičů: Angličtina, Keramika Kroužky hrazené rodiči: Před-plavecký kurz