O nás

Rádi bychom Vám představili naši dětskou skupinu Malý svět, která nabízí prostředí plné radosti, zážitků i rozvoje pro vaše děti. Najdete nás v areálu společnosti O.K. Trans Praha, kde jsme pečlivě zrekonstruovali prostory, aby odpovídaly nejvyšším hygienickým standardům a potřebám dětí.

Dětí tráví čas v útulné a světlé herničce, kterou využíváme i k odpočinku. Na herničku navazuje jídelna se stolečky, kde děti kromě stravovaní rády rozvíjí svou fantazii při tvoření krásných výrobků, či malují, hrají stolní a didaktické hry. Krásná nová koupelna je přizpůsobena jejich samostatnosti. Pro pobyt venku využíváme zahradu a hřiště Pivovarského dvora, okolí Strahovského rybníka, vycházky do okolí. V blízké vzdálenosti je autobusová zastávka, Chýně Pivovarský dvůr, MHD využíváme při výletech a exkurzích, návštěvách divadel atd. Při plánování činností a programu pro děti, vycházíme z RVP pro předškolní vzdělávání, máme vytvořen svůj vlastní školní vzdělávací plán. Pitný režim je zajištěn po celý den, díky várnici, která dětem umožňuje rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy.

Životospráva

Poskytujeme vyváženou a plnohodnotnou stravu s ohledem na alergie a preference. Objednáváme kvalitní obědy a svačiny od Fort Roxy, které splňují spotřební koše pro předšoklní zařízení včetně požadavků na stravování dětí do 3 let. Dětem umožňujeme volný přístup k pití, včetně ovocných čajů a vody. Informace o jídelním lístku a alergenech jsou k dispozici na nástěnce ve škole a online.

Psychosociální

Hlavním našim cílem je vytvořit pro děti příjemné klima a přátelské prostředí, kde se děti, zaměstnanci a rodiče budou cítit bezpečně a příjemně. Rodiče mohou pro své děti využít individuálního plánu adaptace. Podporujeme rozvoj přátelství a spolupráce mezi dětmi. Zakládáme si na partnerském vztahu rodič – vychovatel – dítě. Učíme děti umět si říci o pomoc a to jak kamarádovi, ale také vychovatelce. Snažíme se o přirozený respekt. Podporujeme u dětí samostatnost při vzdělávacích činnostech a sebe obsluhu. Vyhýbáme se nadměrné organizaci činností a nezdravé soutěživosti. Dáváme dětem dostatek podnětů a času pro volnou hru. Vedeme děti k prosociálnímu cítění a k prevenci šikany.

Organizace

Denní režim je sestaven tak, aby měly vychovatelky možnost reagovat na individuální možnosti dětí a na jejich aktuální potřeby. Do programu jsou zařazovány pohybové, hudební, výtvarné, literární, předmatematické, rozumové a grafomotorické činnosti. Spontánní a řízené činnosti jsou během dne vyvážené. Snažíme se dětem nabízet činnosti, které podporují jejich aktivitu a zvídavost, zapojujeme děti do organizace činností a umožňujeme jim pracovat svým vlastním tempem. Pracujeme v různě velkých skupinkách, využíváme frontálních, skupinových i individuálních forem.

Naše učitelky

dana

Bc. Dana Hejtmanová

ŘEDITELKA

dana

Zuzana Kozlíková Singrová, DIS.

VYCHOVATELKA