+420 728 229 626 skolkamalysvet@gmail.com

Kroužky

Pondělí

CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ – sudý týden

  • kroužek plně hrazen ze školkovného

 

 

 

 

 

TANEČKY S NIKOL – lichý týden

  • kroužek plně hrazen ze školkovného

Úterý


KERAMIKA

  • 3 x do měsíce
  • kroužek hrazen za finanční spoluúčasti rodičů

Středa


LOGOHRÁTKY S POHÁDKOU

  • kroužek plně hrazen ze školkovného

Čtvrtek


PŘED-PLAVECKÝ KURZ 

  • kroužek hrazen rodiči
  • plavecké bloky (září – listopad a březen – květen)

Pátek


ANGLICKÉ DOPOLEDNE

  • kroužek hrazen za finanční spoluúčasti rodičů

 

 

 

 

 

ROZVOJ ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ

  • pro děti 5-6 let
  • kroužek plně hrazen ze školkovného