+420 728 229 626 skolkamalysvet@gmail.com

Ceník

CELODENNÍ DOCHÁZKA:

Dotované školné pro děti po dovršení 3 let věku*

5 dnů v týdnu 8000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

4 dny v týdnu 7000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

3 dny v týdnu 5800 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

2 dny v týdnu 5000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

Dotované školné pro děti do 3 let věku*

5 dnů v týdnu 4000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

4 dny v týdnu 3700 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

3 dny v týdnu 3500 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

2 dny v týdnu 3000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

* Pro získání dotací, je třeba splnit podmínky dané MPSV

  • Vazba, alespoň jednoho z rodičů na trh práce – zaměstnanec, OSVČ, smlouva na DPP, DPČ, žadatel o zaměstnání vedený na Úřadu práce (Nutné doložit potvrzením)

  • Nástup dítěte do DS před dovršením 3 let

Nedotované školné

5 dnů v týdnu 10 000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

4 dny v týdnu 9000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

3 dny v týdnu 7800 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

2 dny v týdnu 7000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

  

Zápisné – 2000Kč (hradí rodiče před nástupem do DS, slouží též jako nevratný  rezervační poplatek)

Věcné plnění ze strany rodičů – DS vybírá 2x ročně (lepidlo v tyčince, 10 velkých čtvrtek, 10 malých čtvrtek, papírové kapesníky v krabičce, toaletní papír 1 balení)

  • SLEVY

Věrnostní sleva – při plné docházce sleva 10% ze školného na další školní rok

Sourozenecká sleva – při plné docházce sourozenců, má jedno z dětí  50% slevu na školném

  • platba za daný měsíc je pevně daná , nehledě na aktuální počet dní v měsíci (státní svátky , Vánoční prázdniny, apod.)
  • absenci je nutné nahlásit den předem do 13:00 hodin, aby bylo možné odhlásit stravu.
  • při absenci dítěte více jak 5 dnů po sobě jdoucích bude rodiči odečteno 20% z platby za měsíc následující
  • při delší nemoci (14 po sobě jdoucích dní a více) bude rodiči na základě lékařského potvrzení odečteno 40% z platby za následující měsíc
  • hotovostní vrácení peněz není možné
  • při plánované absenci (měsíc a déle), za předpokladu, že nebude vypovězena smlouva, bude rodiči účtován za tuto dobu udržovací poplatek 50%

 

STRAVA

Dopolední svačina 15Kč

Oběd 60Kč

Odpolední svačina 10Kč

 

KROUŽKY hrazené ze školného ( v rámci dětské skupiny)

Tanečky s Nikol

Cvičení v sokolovně

Logohrátky s pohádkou

Rozvoj řeči

Kroužky za finanční spoluúčasti rodičů

Angličtina

Keramika

KROUŽKY hrazené rodiči

Před-plavecký kurz