+420 728 229 626 skolkamalysvet@gmail.com

Ceník

CENÍK PLATNÝ OD 01.01.2023

CELODENNÍ DOCHÁZKA:

Dotované školné pro děti po dovršení 3 let věku*

5 dnů v týdnu 8000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

4 dny v týdnu 7000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

3 dny v týdnu 5800 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

2 dny v týdnu 5000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

Dotované školné pro děti do 3 let věku*

5 dnů v týdnu 4720 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

4 dny v týdnu 4200 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

3 dny v týdnu 3700 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

2 dny v týdnu 3200 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

* Pro získání dotací, je třeba splnit podmínky dané MPSV

 • Vazba, alespoň jednoho z rodičů na trh práce – zaměstnanec, OSVČ, smlouva na DPP, DPČ, žadatel o zaměstnání vedený na Úřadu práce (Nutné doložit potvrzením)

 • Nástup dítěte do DS před dovršením 3 let

Nedotované školné

5 dnů v týdnu 10 000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

4 dny v týdnu 9000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

3 dny v týdnu 7800 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

2 dny v týdnu 7000 Kč/měsíc (stravné není v ceně)

Administrativní poplatek – 3000Kč (hradí rodiče před nástupem do DS, slouží též jako nevratný rezervační poplatek)

Věcné plnění ze strany rodičů – DS vybírá 2x ročně (lepidlo v tyčince, 10 velkých čtvrtek, 10 malých čtvrtek, papírové kapesníky v krabičce, toaletní papír 1 balení)

SLEVY

Věrnostní sleva – při plné docházce sleva 10% z ceny na další školní rok u dětí starších 3 let

Sourozenecká sleva – při plné docházce sourozenců, má jedno z dětí 50% slevu

 • platba za daný měsíc je pevně daná, nehledě na aktuální počet dní v měsíci (státní svátky, Vánoční prázdniny, apod.)

 • absenci je nutné nahlásit den předem do 13:00 hodin, aby bylo možné odhlásit stravu.

 • při absenci dítěte více jak 5 dnů po sobě jdoucích bude rodiči odečteno 10% z platby za měsíc následující

 • při delší nemoci (14 po sobě jdoucích dní a více) bude rodiči na základě lékařského potvrzení odečteno 30% z platby za následující měsíc

 • hotovostní vrácení peněz není možné

 • při plánované absenci (měsíc a déle), za předpokladu, že nebude vypovězena smlouva, bude rodiči účtován za tuto dobu udržovací poplatek 50%

 • platbu lze provádět buď osobně v DS, nebo příkazem na: číslo účtu 2702016743/2010

 • rodiče se zavazují zaplatit poskytovateli stravné dle dohodnuté docházky následovně:

Půldenní strava 120Kč (svačina 1x, oběd, pitný režim)

Celodenní strava 140Kč (svačina 2x, oběd, pitný režim)

 • stravování je zajištěno smluvním partnerem

 • při absenci dítěte oběd neplatíte pouze v případě, že je dítě řádně a včas omluveno a to do 13:00 předchozího dne (v opačném případě si rodič může oběd vyzvednout v DS)

 • rodiče podpisem smlouvy potvrzují, že jim byl ceník předložen, seznámili se s ním a souhlasí s výší úhrady dle tohoto ceníku dle jimi zvolené varianty docházky.


KROUŽKY hrazené ze školného ( v rámci dětské skupiny)

Tanečky s Nikol

Cvičení v sokolovně

Logohrátky s pohádkou

Rozvoj řeči

Kroužky za finanční spoluúčasti rodičů

Angličtina

Keramika

KROUŽKY hrazené rodiči

Před-plavecký kurz