O školce

Kdo jsme?

Rádi bychom Vám představili naši soukromou školičku Malý svět. Sídlíme v areálu firmy O.K. Trans Praha, v nově zrekonstruovaných prostorách odpovídajících hygienickým normám a potřebám dětí.

Dětí tráví čas v útulné a světlé herničce, kterou využíváme i k odpočinku. Na herničku navazuje jídelna se stolečky, kde děti krom stravovaní rády rozvíjí svou fantazii při tvoření krásných výrobků, či malují, hrají stolní a didaktické hry. .Krásná nová koupelna je přizpůsobena jejich samostatnosti.
Pro pobyt venku využíváme zahradu a hřiště Pivovarského dvora, okolí Strahovského rybníka, vycházky do okolí.
U školičky je autobusová zastávka, Chýně Pivovarský dvůr, MHD využíváme při výtelech a exkurzích, návštěvách divadel atd.
Při plánování činností a programu pro děti, vycházíme z RVP pro předškolní vzdělávání, máme vytvořen svůj vlastní školní vzdělávací plán.
Pitný režim je zajištěn po celý den, díky várnici, která dětem umožňuje rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy.
A proč se u nás dětem líbí?
Činnosti jsou přiměřené věku dětem, aby každý pocítil úspěch. Díky smíšenému věku dětí, nastává během dne nejedna situace, kdy si děti vzájemně pomáhají a učí se od sebe. Zařazujeme zejména aktivity, které děti využijí i nadále. Preferujeme učení zážitkem, před pasivním posloucháním.
Ve školičce máme pestrý program, návštěvy exkurzí, muzeí, divadel, výlety do lesoparků, lanové hřiště, koupaliště… Zájmové kroužky v rámci školičky angličtina, Houpee mee, cvičení v tělocvičně, rozvoj jazykových schopností podle D.B. ELKONINA.